Odbiory elektryczne

Odbiory elektryczne to usługi, dzięki którym przeprowadzamy szczegółową kontrolę wykonania instalacji pod względem zgodności z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa. Czynności są niezwykle ważnym etapem w procesie budowlanym, modernizacyjnym lub remontowym. Wszystkie działania kontrolne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poprawności funkcjonowania instalacji.
Nasi inspektorzy elektryczni szczegółowo sprawdzają konstrukcję instalacji elektrycznej. W tym celu wykonywane są różnorodne pomiary elektryczne, sprawdzany jest stan przewodów, gniazdek, wyłączników, oświetlenia, panelu podłączeniowego i wielu innych elementów elektrycznych. Podczas odbioru sprawdzamy również kompletność i zgodność dokumentacji oraz rysunków technicznych.

żółta rękawica


kobieta w żółtym kasku